Galéria

Skalica

Orechový sad bol založený v roku 2014 a bol financovaný prostredníctvom programu rozvoja vidieka. Celková plocha na ktorej prebiehala výsadba orechové sadu je 10ha a vysadených bolo 1550 mladých stromov.

Samotná výsadba orechového sadu trvala týždeň, avšak ostatné práce súvisiace s realizáciou trvali tri mesiace. Výsadbe predchádzala dôkladná hlboká orba so zapracovaním maštaľného hnoja. Ako výsadbový materiál boli použité prostokorenné jednoročné výpestky orecha s dôrazom na použitie domácich odrôd, medzi ktoré patrí Mars, Apolo a Jupiter. Zálievka je realizovaná kvapkovou závlahou každého orecha. Všetky výpestky sú chránené proti ohryzu zverou špeciálnymi chráničkami a zafixované jedným dreveným kolom.

Vetrolam Boleráz

Predmetom realizácie bolo vytvorenie biotechnických opatrení na ochranu pred veternou a vodnou eróziou pôdy v obci Boleráz. Dielo pozostávalo z výsadby dvoch samostatných vetrolamových pásov. Prvým bol Vetrolamový ochranný pás – „NA BANKU“ a druhým je Vetrolamový ochranný pás – „KITOVA cesta“. Oba vetrolamy majú rovnakú druhovú skladbu kerovej aj stromovej etáže.

Výsadba vetrolamu prebiehala v decembri 2016 a trvala tri týždne. Pred realizáciou bola vykonaná predvýsadbová príprava pôdy a všetky dreviny boli podľa potreby ošetrené rezom koreňovej a korunovej sústavy.

Borovce

Celková rozloha orechového sadu je 4ha s počtom 550 kusov. Pred samotnou výsadbou bola vykonaná hlboká orba spolu so zapracovaním maštaľného hnoja. Následne bol na predvýsadbovú prípravu pôdy použitý nesený predvýsadbový kompaktor a na záver bolo vykonané diskovanie celej plochy. Ako výsadbový materiál boli použité kontajnerové jednoročné výpestky orecha kráľovského, taktiež s použitím domácich odrôd Mars, Jupiter, Apolo a Sajferdorský. Samozrejmosťou je kvapková závlaha dovedená ku každému stromu. Všetky stromy sú chránené proti ohryzu zverou špeciálnymi chráničkami a zafixované jedným dreveným kolom.