Vitajte v spoločnosti Progreen


O Nás

Predstavujeme spoločnosť
PROGREEN s.r.o.

Spoločnosť PROGREEN s.r.o. vznikla ako firma zaoberajúca sa prevažne záhradníckou činnosťou. Postupom času sa hlavné ciele firmy zmenili a v súčastnosti sú naše aktivity zamerané predovšetkým na výsadbu ovocných sadov a celkovým poradenstvom v tomto sektore.
V aktuálne spoločnosť PROGREEN s.r.o. patrí medzi malú skupinu firiem s celoslovenskou pôsobnosťou zaoberajúcou sa komplexným poradenstvom pri riešení problematiky výsadby a pestovania ovocných sadov.

Činnosť spoločnosti je rozdelená do viacerých sekcií, ktorými sú laboratórne služby, realizácia biotechnických opatrení pre obce, záhradnícke služby a hlavne návrh a realizácia výsadby ovocných sadov.
V tomto roku začala výsadba orechového sadu v obci Borovce pri Piešťanoch na ploche 5ha.

Súčasnosť

 

Dôraz kladieme predovšetkým na dôkladnú predprojektovú prípravu, ktorá ovplyvní priebeh celého projektu. Našou hlavnou prioritou je odbornosť a technická správnosť zvolených postupov pri realizácii projektov.

Vízia do budúcnosti

 

Budúcnosť rastlinných biotechnológií je úzko spojená s neustále sa zvyšujúcim tlakom na zvyšovanie produkcie potravín a krmovín, ktoré majú uspokojiť potreby neustále sa zvyšujúcej populácie, a to navyše v zhoršujúcich sa agroklimatických podmienkach.

Vízia našej spoločnosti, spočíva najmä v šľachtení ovocných drevín, ktoré budú vďaka lepšiemu hospodáreniu s vodou ekonomicky menej náročné. Samozrejmosťou je prirodzená rezistencia novošľachtencov voči širokej palete chorôb a škodcov, čo podstatne zníži vstupné náklady a prispeje k ochrane životného prostredia.

Tvorba medzidruhových hybridov ovocných drevín, produkcia biologicky aktívnych látok v laboratórnych podmienkach a vypracovanie množiacich protokolov pre kriticky ohrozené rastliny, to sú naše ciele v dlhodobom horizonte.

Súčasnosť   Dôraz kladieme predovšetkým na dôkladnú predprojektovú prípravu, ktorá ovplyvní priebeh celého projektu. Našou hlavnou prioritou je odbornosť a technická správnosť zvolených postupov pri realizácii projektov.

Vízia do budúcnosti   Budúcnosť rastlinných biotechnológií je úzko spojená s neustále sa zvyšujúcim tlakom na zvyšovanie produkcie potravín a krmovín, ktoré majú uspokojiť potreby neustále...